Consultanta Accesare Fonduri Nerambursabile

Servicii Oferite

 • Elaborarea cererii de finanțare conform modelului recomandat în Ghidul Solicitantului, în baza informațiilor oferite de către Beneficiar la solicitarea Prestatorului.
 • Sprjin pentru încărcarea și depunerea proiectului în mySMIS;
 • Consultanța în semnarea contractului de finanțare;
 • Elaborarea propunerilor de raspuns la solicitarile de clarificare ori contestații la deciziile Autorității de Management ale programului
 • Arhitectura/Proiectare
 • Realizarea analizei DALI / Studiu de fezabilitate;
 • Descrierile echipamentelor și utilajelor ce fac obiectul Proiectului;
 • Avize/acorduri necesare realizării Proiectului, inclusiv documentațiile tehnice aferente;
 • Documentaţia cadastrală;
 • Studii de teren (geotehnic, topografic şi hidrologic);
 • Studiu de impact asupra mediului;
 • Studiu de amplasament sau studiu de soluţii pentru amplasament;
 • Oferte pentru justificarea valorii echipamentelor și utilajelor ce fac obiectul Proiectului;
 • Comenzi, precontracte, contracte cu potențiali clienți ai Beneficiarului pentru justificarea cifrei de afaceri previzionată;
 • Analiza cost-beneficiu conform HG nr. 907/2016;
 • Realizarea Devizului General si a devizelor pe obiect, inclusiv a listelor de cantitati;
 • Realizarea planurilor de amplasare a echipamentelor/utilajelor achizitionate prin proiect;
 • Orice alte documente tehnice;
 • Consultanță financiar-bancară;
 • Activități de diseminare a rezultatelor proiectului.
 •  Expertiza tehnica de incadrare in clasa de risc seismic
 • Audit energetic
 • Proiect Instalatii
 • Studiu geotehnic

Proiecte implementate

In curand !

GALERIE FOTO

Facebook