Proiecte

Proiect I
Proiect "SES - Solidaritate prin economie sociala"

Proiect finantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMANIA avand numar de identificare 148596.

Contract de Voluntariat cu Fundatia Gias Scut I .

Periada de implementare a proiectului a fost de 10 luni ( 05/03/2015 – 31/12/2015 ).

Prin voluntarii F.D.L.R. am desfasurat urmatoarele activitati:

  • Pregatirea documentatiei necesare pentru sedinte;
  • Asigurarea suportului in activitatea de informare si publicitate a proiectului;
  • Monitorizarea progresului global al proiectului in conformitate cu planul si bugetul aprobat;

Proiect II
Proiect "Pro F.A.M. - Reintegrarea pe piata muncii a mamelor cu dizabilitati din regiunile Bucuresti - Ilfov , Centru si Sud-Est prin dezvoltarea sistemului de competente si aptitudini antreprenoriale , prin obtinerea de noi calificari solicitante pe piata muncii.

Proiect finantat prin AMPOSDRU avand ID-ul 128921.

Contract de Voluntariat cu Asociatia Prietenii Monicai.

Perioada de implementare a proiectului a fost : 1 Octombrie 2014 – 21 Decembrie 2015

Prin voluntarii F.D.L.R am desfasurat urmatoarele activitati:

  • Organizarea de conferinte pentru promovarea proiectului;
  • Informare, publicitate, si campanii de constientizare asupra beneficiilor educatiei;
  • Selectie si ajutorare grup tinta;
  • Testare si evaluare psiho-educationala;
  • Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tip „Scoala dupa scoala”;
  • Realizarea unei retele online ( TIC ) – „AntreNET” , cu caracter educational in domenii antreprenoriale;
Facebook
Open

F.D.L.R App

Close