Fundaţia pentru Dezvoltare Locală şi Regională

Fundaţia pentru Dezvoltare Locală şi Regională (F.D.L.R.) este o organizaţie neguvernamentală, care consideră că dezvoltarea sectorului neguvernamental reprezintă în sine un indicator pentru starea comunităţii în care cetăţenii trăiesc. Preocupările noastre în domeniul fondurilor structurale vizează accesul echitabil la fonduri precum şi o absortie eficientă a acestora.
Activitatea noastră constă în implementarea proiectelor, prezentarea acestora în faţă autorităţilor care asigura managementul programelor de finanţare, precum şi fundamentarea şi elaborarea de proiecte.

Scopul F.D.L.R.

Scopul Fundaţiei pentru Dezvoltare Locală şi Regională este acela de a contribui  activ la accelerarea procesului de dezvoltarea  durabilă a comunităţilor locale și  a regiunilor de dezvoltare din România și din spațiul Uniunii Europene, prin elaborarea, susținerea și implementarea, programelor, proiectelor și iniţiativelor naționale, europene și transnaţionale, în domeniul economiei sociale și  în domeniul dezvoltării locale şi regionale.

Adeziuni

În cadrul Fundaţiei, activează, – alături de membrii fondatori – membri acceptaţi în fundaţie de către Consiliul Director.

În afară membrilor fondatori, Fundaţia pentru Dezvoltare Locală şi Regională are trei categorii de membri:

– membri onorifici

– membri aderanti

– membri simpatizanti

Calitatea de membru

Poate avea calitatea de membru aderant/membru simpatizant, orice persoană fizică sau juridică, care are relaţii de colaborare cu aceasta şi care acceptă şi respectă statutul Fundatiei.

Membru aderant al fundaţiei este acea persoană care îşi exprimă disponibilitatea de a sprijini activitatea organizaţiei şi de a se implica activ în acţiunile desfăşurate de acestea .

Membru simpatizant este acea persoană care îşi exprimă disponibilitatea de a sprijini acţiunile fundaţiei .

Calitatea de membru aderant devine activă în momentul aprobării cererii de adeziune de către Consiliul de Conducere şi se va dovedi cu o legitimaţie emisă de Fundaţie şi vizată anual.

Consultanţă

Fundaţia pentru Dezvoltare Locală şi Regională va oferă cele mai bune servicii de consultanţă în vederea atragerii de fonduri rambusabile şi nerambursabile, insclusiv “Horizont 2020” , elaborează documentaţia necesară accesării fondurilor şi asigura asistenţă pentru obţinerea de credite, granturi şi alte finanţări de la Uniunea Europeană, agenţii guvernamentale, fonduri de investiţi, investitori, fundaţii.

Pachetul de servicii de consultanţă în domeniul finanţărilor rambursabile şi nerambursabile pe care fundaţia noastră vi-l poate oferi va economiseşte timpul şi banii şi îţi oferă avantajul experienţei noastre.

OBIECTIVELE F.D.L.R.

În vederea realizării scopului propus, Fundaţia pentru Dezvoltare Locală şi Regională, are următoarele obiective:

Creşterea absorbţiei fondurilor europene la nivel local şi regional, în conformitate cu documentele programatice naţionale şi europene, prin furnizarea de asistenţă tehnică şi orientarea organizaţiilor neguvernamentale şi structurilor administraţiei publice locale în procesul de dezvoltare locală şi regională;
Creşterea nivelului de dezvoltare locală şi regională prin furnizarea de asistenţă tehnică şi orientarea, organizaţiilor neguvernamentale şi structurilor administraţiei publice locale în procesul de finanţare neramburasabila;

Facebook