Activitati Culturale

Conșitentă de importanța definitorie a monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice  și a însemnătății memorialistice a acestor monumnete pentru patrimoniul cultural material și imaterial al oricărei comunități, Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională declanșează procedura de clasare de urgență a Castelului Brâncoveanu din orașul Breaza, județul Prahova.

Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională supune acest demers și în atenția Comisiei Naționale a Monumentelor Istroice de pe lângă Ministerul Culturii și Identității Naționale și roagă onoratii  membrii sus-numitei comisii să binevoiască a vedea documentele atașate și mai ales semnăturile cetățenilor din orașul Breaza, cetățeni ce doresc ca monumnetul de arhitectură emblematic pentru istoria comunității lor să fie protejat prin clasarea sa în procedură de urgență ca monumnet istoric.

Salvati Castelul Brancoveanu
Facebook