Competente Antreprenoriale

In urma cursului de competente antreprenoriale absolventul :

• va dobândi abilități specifice administrării unei activități în domeniul antreprenorial ;
• va dobândi cunoștințele necesare inițierii și dezvoltării unui plan de afaceri;
• va fi capabil să identifice sursele de finanțare existente și oportunitățile de afaceri;
• va elabora un plan de afaceri fezabil;
• va fi capabil să definească termenii de dezvoltare durabilă și incluziune socială;
• va întelege dimensiunea economică, socială și ecologică a conceptului de dezvoltare durabilă;
• va manifesta o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător și față de resursele naturale;
• va cunoaște termenii de management și marketing;
• va putea sa enumere cei 4P ai mixului de markenting;
• absolventul cursului de competențe antreprenoriale va fi capabil sa definească conceptele de markenting ecologic și responsabilitate socială;
• va dobândi abilități în exercitarea responsabilității sociale.

Obiectivul principal al programului de formare este de a contribui la promovarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial, independent sau in interiorul organizațiilor, si în consecință la inițierea și dezvoltarea afacerilor.

Programul propus se va organiza sub formă de :

• curs;
• activităţi practice individuale şi de grup;
• examen de evaluare finala a competenţelor dobândite;

Cine se poate înscrie la programele de formare în cadrul acestui proiect?

În cadrul acestui proiect. la programul de formare competențe antreprenoriale se poate înscrie orice persoană cu domiciliul în Romania indiferent de apartenență etnică, vârstă, religie, sex.

Înscrierile se fac la sediul F.D.L.R. din Calea Plevnei numarul 24 sector 1 Bucuresti, pe bază unui dosar, care trebuie să cuprindă următoarele:

• carte de identitate/ buletin (copie xerox);
• certificat de naştere (copie xerox);
• certificat de căsătorie (copie xerox);
• copii după actele de studiu;

Grupa 1- Formator Eduard Iancu

Facebook