Detalii si Informatii Curs DPO

CURS DPO PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CERTIFICAT DE ABSOLVIRE ELIBERAT DE "AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI"

Fundatia pentru Dezvoltare Locala si Regionala are in prezent un numar de aproximativ 700 de absolventi al cursului de initiere „Responsabil cu Protectia Datelor”.
Vezi detalii

Cursul de DPO este autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) pentru ocupatia Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal. Cursul Responsabil cu Protectia Datelor (DPO) este structurat conform Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European, regulament general privind protectia datelor (General Data Protection Regulation – GDPR), al normelor in vigoare din Romania si cerintelor specifice ANC:
Formatul de curs este de 180 de ore din care 60 teorie și 120 (de ore) de practică. Grupele se formeaza in numar maxim de 28 cursanti. 

Partea practica va fi realizata cu ajutorul unei platforme colaborative puse la dispozitie de catre centrul de pregatire prin intermediul careia veti realiza lucrarile si veti tine comunicarea cu instructorii.
Testarea in vederea obtinerii diplomei de DPO autorizat ANC se va realiza la un interval de aproximativ 1 luna de la inceperea efectiva a cursului. Testele sunt de tip grila si se vor da sub supervizarea evaluatorilor ANC. Diplomele acreditate A.N.C sunt recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si de Ministerul Muncii, Familiei si Solidaritatii Sociale. Acestea sunt recunoscute de asemenea in Europa.

Participarea la cursul de DPO acreditat ANC este valabila pentru persoanele care au finalizat studii superioare, fiind o cerinta impusa de catre standardul ocupational. In acest sens, dosarul pentru obtinerea certificarii DPO autorizate ANC trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • Copie dupa cartea de identitate
 • Copie dupa certificatul de nastere
 • Copie dupa certificatul de casatorie/divort (daca s-a schimbat numele)
 • Copie dupa diploma de studii superioare
 • Dovada achitarii contravalorii taxei de participare la curs

DE CE SĂ URMEZ ACEST CURS?

Sanctiunile pentru nerespectarea Regulamentului UE 679/2016 sunt cuprinse intre 10 mil de euro sau 2% din cifra globala de afaceri pentru incalcarea protectiei datelor si pot ajunge pana la 20 mil de euro sau 4% din cifra de afaceri pentru incalcarea principiilor de baza privind prelucrarea datelor. Din 25.05.2018 se implementeaza Regulamentului UE nr.679/2016 cu sanctiunile aferente, intra in vigoare si se aplica indiferent de modificarile legislative interne ale fiecarei tari membre.

Responsabil cu Protectia Datelor trebuie sa aiba cunostinte de specialitate pe zona de protecție de date (art.37-5). Responsabil cu Protectia Datelor (DPO) care detine o certificare ANC poate fi un angajat al companiei sau subcontractant (art.37-6) care trebuie implicat in mod corespunzator si in timp util in toate aspectele legate de protecția datelor (art.38-1) si nu poate fi demis sau sanctionat de catre operator pentru indeplinirea sarcinilor sale (art.38-3) in domeniu.

AVANTAJE OFERITE:

Dupa obtinerea certificarii de DPO autorizat ANC, veti putea furniza inclusiv servicii externalizate de DPO precum cele de mai jos:

 • consultanta in vederea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice adecvate in conformitate cu prevederile GDPR (Regulamentul General de Protecție a Datelor);
 • consultanta in vederea stabilirii unui plan de pregatire si comunicare cu persoanele din cadrul societatii care prelucreaza date cu caracter personal;
 • asistenta/consultanta in ceea ce priveste respectarea prevederilor GDPR pe tot parcursul contractului;
 • asigurarea unei legaturi permanente cu Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Consultanta juridica pentru revizuirea contractelor din punct de vedere a protectiei datelor;
 • Prezentarea si explicarea actualizarilor privind Regulamentul European precum si al procedurilor interne;
 • Consultanta  privind modificarile legislative pe plan intern.

In calitate de DPO autorizat ANC, veti putea asigura angajatorului sau clientului dvs. urmatoarele servicii specifice de DPO pentru a asigura conformitatea cu GDPR:

Intocmirea unui set de documente precum:

 • Evaluarea nivelului de conformitate;
 • Contract individual de munca;
 • Consimțământ angajat vechi;
 • Politici de confidentialitate societate;
 • Politici COOKIES
 • Regulament de Ordine Interiora;
 • Informare prelucrare date;
 • Informare persoana vizata;
 • Formulare cerere acces la date persoane vizate;
 • Inventarierea datelor cu caracter personal colectate și gestionate de către organizație;
 • Elaborarea planului de aliniere la cerințele regulamentului;
 • Execuția planului (elaborare proceduri și recomandări, comunicare plan);
 • Monitorizare continuă, Comunicare, Control periodic de conformitate;
 • Audit periodic;
 • Măsuri corective, identificare, aplicare.

 EXPERIENTA SI EXPERTIZA TRAINERI

FORMATOR MARCU FLORIN

 

EXPERIENTA PROFESIONALA
Director General Adjunct – Ministerul de Interne, Directia Generala de Pasapoarte
– Organizarea , coordonarea si controlul activitatii de productie din Centrul National Unic pentru Personalizarea Pasapoartelor Electronice
– Introducerea in circulatie a pasaportului electronic romanesc si a permisul de sedere electronic pentru strainii aflati pe teritoriul Romaniei
– Arhivarea electronica a documentelor din arhiva directiei generale si serviciilor publice comunitare pentru eliberare si evidenta pasapoartelor simple teritoriale.
STUDII
– Academia de Inalte Studii Militare – Licentiat in studii militare
– Academia de Ştiinţe Economice – studii postuniversitare în Management
– ANC- Auditor Extern
– ANC – Expert Acccesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene
– Formator – cod cor 242401, M.E.C.T.S si M.M.F.P.S. Bucuresti

 

FORMATOR GUSTEA MARIUS

EXPERIENTA PROFESIONALA
Presedinte
 – Fundatia pentru Ambulanta: cod fiscal 28437740, Adresa: Ploiesti, str. Caliman. Nr.51
www.abulantaromania.ro
Manager de Proiect – Fundatia pentru Ambulanta. Proiecte de analiza statistica indicatori medicali pe regiuni; Proiect de promovare a imaginii serviciilor medicale
Initiator
 – Grupul de Actiune Locala Plaiurile Ramidavei – Prahova, teritoriul acoperit = 12 comune si orasul Slanic cu o populatie de peste 54.000 locuitori
STUDII
–  CCNA – Facultatea de Automatic si Calculatoare Universitatea Politehnica Bucuresti, Retelistica
– Licentiat in Actionari in Biotehnologie, Universitatea Politehnica Bucuresti, Actionari electrice – bioinginerie
– Manager Proiect – cod cor 242101, M.E.C.T.S. si M.M.F.P.S. Bucuresti
– Formator – cod cor 242401, M.E.C.T.S si M.M.F.P.S. Bucuresti

Facebook