Proiecte

Proiect I
Proiect "SES - Solidaritate prin economie sociala"

Proiect finantat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN ROMANIA avand numar de identificare 148596.

Contract de Voluntariat cu Fundatia Gias Scut I .

Periada de implementare a proiectului a fost de 10 luni ( 05/03/2015 – 31/12/2015 ).

Prin voluntarii F.D.L.R. am desfasurat urmatoarele activitati:

 • Pregatirea documentatiei necesare pentru sedinte;
 • Asigurarea suportului in activitatea de informare si publicitate a proiectului;
 • Monitorizarea progresului global al proiectului in conformitate cu planul si bugetul aprobat;

Proiect II
Proiect "Pro F.A.M. - Reintegrarea pe piata muncii a mamelor cu dizabilitati din regiunile Bucuresti - Ilfov , Centru si Sud-Est prin dezvoltarea sistemului de competente si aptitudini antreprenoriale , prin obtinerea de noi calificari solicitante pe piata muncii.

Proiect finantat prin AMPOSDRU avand ID-ul 128921.

Contract de Voluntariat cu Asociatia Prietenii Monicai.

Perioada de implementare a proiectului a fost : 1 Octombrie 2014 – 21 Decembrie 2015

Prin voluntarii F.D.L.R am desfasurat urmatoarele activitati:

 • Organizarea de conferinte pentru promovarea proiectului;
 • Informare, publicitate, si campanii de constientizare asupra beneficiilor educatiei;
 • Selectie si ajutorare grup tinta;
 • Testare si evaluare psiho-educationala;
 • Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tip „Scoala dupa scoala”;
 • Realizarea unei retele online ( TIC ) – „AntreNET” , cu caracter educational in domenii antreprenoriale;

Proiect III
NLP Approach for Innovative Training

Finantat prin programul ERASMUS +
ID : 2016/2017-1-RO01-KA104-036131

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

01.10.2017 – 30.09.201

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Acest proiect a fost conceput ca un răspuns la nevoia formatorilor de a dobândi noi competențe necesare în lucrul cu participanții la formare, respectiv integrarea elementelor de programare neuro-ligvistică în educația adulților, având în vedere activitățile diverse de formare pe care fundația le derulează – dezbateri, seminarii, campanii, conferințe, cursuri autorizate ANC etc. și luând în considerare profilul grupurilor țintă cu care lucrează.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

 1. Dobândirea de competențe privind elementele de programare neuro-lingvistică ale formatorilor/instructorilor preparatori formare / asistenților de formare / coordonatorilor stagiilor de practică si personalului de conducere a departamentului de formare pentru integrarea acestora în activitățile specifice educației adulților, în vederea încurajării și motivării cursanților, a orientării către o atitudine pozitivă pentru educație, muncă și relațiile sociale;
 2. Cooperarea transnațională în vederea acumulării de cunoștințe și dobândirii de competențe în domeniul formării, îndeplinirii obiectivului de internaționalizare, de schimb cultural și crearea premiselor unui parteneriat pe termen lung cu furnizorul de formare portughez.
Facebook